Νέα

Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Νικολάου.

Την Δευτέρα 6/19-06-2022, μνήμη τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ Θαυματουργοῦ, πανηγύρισε ὁ Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου στό Χαϊδάρι.

agnikolaou1


Στόν Ἑσπερινό τῆς παραμονῆς συμμετεῖχαν ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Νικηφόρος Νάσσος, ὁ και ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ, καθώς καί οἱ Ἱερομόναχοι π. Καλλίνικος, π. Παχώμιος καί π. Μιχαήλ. 

 

Τήν διακονία τοῦ λόγου ἀνέλαβε κατόπιν παρακλήσεως τῶν πατέρων ὁ ἐφημέριος π. Νικηφόρος, ὁ ὁποῖος ἀνέλυσε τό πρῶτο ἰδιόμελο τῆς Λιτῆς τοῦ Ἁγίου, «Ἐνατενίσας ἀκλινῶς τῷ ὕψει τῆς γνώσεως, καί κατοπτεύσας ἀδήλως σοφίας τον βυθόν». Ὁμίλησε γιά τήν «ἄλλου εἶδους» γνώση, τήν πνευματική, αὐτήν πού δέν κατακτᾶται μέ τή διάνοια, ἀλλά ἀποκαλύπτεται στήν καθαρή καρδιά. Ὁ Θεός δέν εἶναι ἀνακάλυψη λογική, ὅπως συμβαίνει στά διάφορα θρησκεύματα, ὅπου ὑπάρχει ταύτιση κτιστοῦ και ἀκτίστου καί διαμόρφωση ἑνός Θεοῦ στά μέτρα τῶν ἀνθρώπων. Ὁ Θεός εἶναι ἀποκάλυψη στήν καθαρή καρδία. Στήν πίστη μας ζοῦμε τήν ἀποκαλυψη τοῦ Θεοῦ, τοῦ Ἀσάρκου Λόγου τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τοῦ Ἐνσάρκου τῆς Καινῆς καί τοῦ Πνευματικῶς ὁρωμένου μέσα στήν Ἐκκλησία. Κατά ταῦτα, ὁ ἅγιος Νικόλαος ἔφθασε στό ὕψος τῆς γνώσεως, ἡ ὁποία συνίσταται στή μετοχή τῶν θείων χαρισμάτων ἀπό πλευρᾶς τοῦ κεκαθαρμένου ἀνθρώπου μέ κατάληξη τήν θέωση ἐν Χριστῷ. Καί, σύμφωνα μέ τά Ἀρεοπαγιτικά συγγράμματα, αὐτή «ἡ πρός Θεόν ἀφομοίωσίς τε και θέωσις», ἔχει ὡς προϋπόθεση τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ. Ἀπό ἐκεῖ ἀρχίζει ὁ ἄνθρωπος καί τά ὑπόλοιπα εἶναι τοῦ Θεοῦ.


Ταυτόχρονα, ὁ Ἅγιος Νικόλαος, σύμφωνα μέ τήν Ὑμνολογία, ὅπως τόνισε ὁ π. Νικηφόρος , «κατόπτευσε ἀδήλως, σοφίας τόν βυθόν». Ἔγινε ἀνάλυση τῆς «θείας σοφίας», πού εἶναι ἀντίθετη ἀπό κάθε κοσμική γνώση καί σοφία, καί τονίσθηκε ὅτι ἡ μετοχή τοῦ ἀνθρώπου στή Χάρη τοῦ Θεοῦ, ὅσο ζεῖ στόν παρόντα κόσμο δέν ἔχει διαφορά ποιότητος μέ τήν μετοχή στόν μέλλοντα αἰῶνα (ἀφοῦ Ἴδιος εἶναι ὁ μετεχόμενος Θεός), ἀλλά διαφορά πληρότητος. Ἐδῶ εἶναι ὁ ἀρραβῶνας, ἐκεῖ θά εἶναι ὁ τέλειος γάμος. Καί αὐτή ἡ μετοχή τῶν θείων χαρισμάτων θά εἶναι ἀτέλεστη, ἀφοῦ στόν μέλλοντα αἰῶνα, σύμφωνα μέ τούς Ἁγίους Πατέρες, θά ὑπάρχει διαρκής ἐξέλιξη στήν αἰωνιότητα. Δέν πρόκειται γιά μιά κατάσταση χρονική, ποσοτική, μέ τήν εὐθύγραμμη ἔννοια τοῦ χρόνου, ἀλλά ποιοτική, ὡσάν ἕνας κύκλος, πού διευρύνεται συνεχῶς καί ἀτελευτήτως. Ὁ ἅγιος Νικόλαος μᾶς καλεῖ σέ αὐτήν τήν πορεία τήν πνευματική, τῆς ἐν Χριστῷ τελειώσεως. Εἶθε νά ἀκολουθήσουμε στά ἴχνη του, μέ ὅποιες δυνάμεις διαθέτουμε ἕκαστος, Ἀμήν.

 

agnikolaou2


νήμερα προσῆλθε κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, ὁ ὁποῖος χοροστάτησε στόν Ὄρθρο κί ἐν συνεχείᾳ τέλεσε τήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία συμπαραστατούμενος ὑπό τῶν Παν/των Ἀρχιμανδρίτου π. Νικηφόρου καί π. Μιχαήλ.

agnikolaou3

Ἑπικοινωνία

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ Γ.Ο.Χ ΑΘΗΝΩΝ
Κάνιγγος 32, γ΄ ὄροφος- Ἀθήνα τ.κ. 10682

Κλειδήμου 6- Πετράλωνα Ἀθήνα τ.κ. 11852

τηλ. 210 3828280 φαξ: 210 3847365