Νέα

Ἱερά Πανήγυρις Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου

Τήν Τρίτη 18/31-01-2023, μνήμη τῶν Ἁγίων Ἀθανασίου καί Κυρίλλου Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας, πανηγύρισε ὁ Καθεδρικός Ναός Ἁγίου Ἀθανασίου στήν Νέα Φιλαδέλφεια.

agathanasiou1

 

agathanasiou2

 

agathanasiou3

 

agathanasiou4
φ΄ ἑσπέρας τελέστηκε ὁ πανηγυρικός Ἑσπερινός μέ τήν συμμετοχή τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Νικηφόρου Νάσσου, τοῦ Πανοσιωτάτου Ἱερομονάχου π. Ἀβερκίου καί τῶν Αἰδεσιμωτάτων Πρεσβυτέρων π. Κωνσταντίνου Τερζάκη καί π. Νικολάου Γκαρλῆ.

agathanasiou5


Κ
ατά τήν Ἀπόλυση ὁ Παν/τος π. Νικηφόρος ἐκφώνησε σύντομη ὁμιλία. Συγκεκριμένα ἀνέφερε ὅτι πέντε εἷναι οἱ Μεγάλοι Πατέρες οἱ ὁποῖοι θεμελιῶσαν τήν Δογματική διδασκαλία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Πρῶτος ὁ Μ. Ἀθανάσιος, ἔπειτα οἱ Τρεῖς Ιεράρχες καί τελευταῖος ὁ Ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας, ἡ "σφραγίς τοῦ Πνεύματος" καί "σφραγίς τῆς πατερικῆς Παραδόσεως", ὅπως ἔχει αποκληθεῖ.Οἱ μετέπειτα Πατέρες επανέλαβαν ὅσα είπαν οἱ προρηθέντες καί ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός τόν 8ο αἰῶνα συνόψισε συστηματικά τήν πρό αὑτοῦ Πατερική Παράδοση. Τόν πρῶτο καί τῶν τελευταίο ἀπό τούς πέντε εορτάζουμε ἀποψέ, τόν Μ. Αθανασιο καί τόν Άγιο Κυριλλο.Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος, σοφός ἱεράρχης, κατά κόσμον καί κατά Θεόν, εἷναι ἐκεῖνος που συμμετεῖχε στην πρώτη Οἰκουμενική Σύνοδο ὡς διάκονος.Ἐπίσης, εἷναι ἐκεῖνος που συνέγραψε τόν περίφημο λόγο περί Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου.

agathanasiou6


Μας εἶπε γιατί ὁ Θεός έγινε ἄνθρωπος. Μᾷς διεσάφησε ὅτι ἡ πτώση δεν συνίστατο σε κάποια ἁπλή ἁμαρτία ἀλλά στην ἀμαυρώσῃ τοῦ "κατ' εἰκόνα", καί στήν ὀντολογική φθορά τῆς φύσεως μας. Ἄν ἐπρόκειτο γιά μία ἁπλή περίπτωση θά μπορούσαν νά τήν θεραπεύσουν δίκαιοι καί Προφήτες τῆς Παλαιάς Διαθήκης. Δεν γινόταν ὅμως διαφορετικά, ἄλλα ἔπρεπε νά ἔρθει τό ἀρχέτυπο τοῦ ἀνθρώπου για νά ἀνακαινίσει τήν εἰκόνα τοῦ. Καί ἦρθε ὁ Λόγος ὁ ὁποῖος ἔνωσε στή θεία φύση του τήν ἀνθρώπινη φύσῃ ὑποστατικώς καί ἀνακαινίσθηκε ὀντολογικά ὁ ἄνθρωπος. Αὑτά τά ἀναπτύσσει ὁ Μέγας Ἀθανάσιος στό περί Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου ἔργου του, ὅπου γίνεται λόγος καί γιά τόν σκοπό τῆς Σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου. Ἐκεῖ κατατίθεται ἀπό τόν σοφό Ἱεράρχῃ Μ. Αθανάσιο ἡ γνωστή, κλασική διατύπωση που επαναλαμβάνουν οἱ Πατέρες καί σημερινοί θεολόγοι: "Αὐτός ενηνθρώπησεν, ἶνα ἡμεῖς θεοποιηθώμεν". Έγινε ὁ Θεός ἄνθρωπος για νᾷ γίνει ὁ ἄνθρωπος κατά χάριν Θεός.

agathanasiou7


πίσης ὁ π. Νικηφόρος μίλησε για τήν πνευματικότητα τῶν Ἁγίων, που παρήγαγε τήν ὑψηλή Θεολόγια τούς. Οἱ Ἅγιοι μιλούσαν για τό Θεό οχι διανοητικά ἀλλά μέσα ἀπό τήν αγιοπνευματική ἐμπειρία τούςὉ ὁμιλητής κατέκλεισε με εὐχαριστίες πρός τόν Ἐφημέριο καί τόν πρόεδρο τοῦ συλλόγου Μ. Ἀθανάσιος γιά τήν φιλοξενία καί τήν ἀγάπη, καί εὐχήθηκε ἔτη πολλά σε ὅλους καί ὁ Ἅγιος νά εἷναι πρεσβευτής πρός τόν Θεόν, ὥστε νά ἔχουμε δύναμη νά ἀντιμετωπίζουμε τά δεινά τοῦ παρόντος βίου καί νά βιώσουμε ἀπό δω τήν πρόγευση τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.


νήμερα στόν Ὄρθρο χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος, ἐνῶ στήν συνέχεια τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος.

agathanasiou8

 

agathanasiou9

 

agathanasiou10
Στό Κοινωνικό ὡμίλησε ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἱερομόναχος π. Καλλίνικος ἀναφερόμενος στούς δύο μεγάλους Ἁγίους καί στούς ἀγῶνες τους γιά τήν προάσπιση τῆς Ὀρθοδοξίας.

agathanasiou11


Κατά τήν Ἀπόλυση ὁ Μακαριώτατος ἀναφέρθηκε στήν ἔννοια τῆς Ὀμολογίας τῆς πίστεως κί ἔκανε τίς δέουσες εὐχαριστίες.

agathanasiou12


Τέλος δέ ἡ φιλόξενος ἐπιτροπή τοῦ Ναοῦ ὑπό τήν προεδρία τοῦ κ. Ἠλιοῦ Κατσουρίδη παρέθεσε τράπεζα.

Ἑπικοινωνία

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ Γ.Ο.Χ ΑΘΗΝΩΝ
Κάνιγγος 32, γ΄ ὄροφος- Ἀθήνα τ.κ. 10682

Κλειδήμου 6- Πετράλωνα Ἀθήνα τ.κ. 11852

τηλ. 210 3828280 φαξ: 210 3847365