Νέα

Ἀνακοίνωση γιά τήν ἑορτή τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας

Ἀριθμός Πρωτ. 3233


Ἐν Ἀθήναις, 11/24-02-2023

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ


Πρὸς ἅπαντα τὸν Kλῆρον καὶ τὸν Λαὸν τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἐκκλησίας
ἐν Ἀθήναις, Πειραιεῖ καὶ Ἀττικοβοιωτίᾳ.

 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,


Ἐκκλησία μας  ἀνέκαθεν τιμοῦσε τήν ἑορτήν τοῦ Θριάμβου τῆς Ὀρθοδοξίας κατά πασῶν τῶν αἱρέσεων, τήν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἰδιαιτέρως σήμερον ὅτε ἡ Παναίρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἔχει ἐξαπλωθῆ πανταχοῦ, ἡμεῖς ὡς ἡ ἀληθής Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ὀφείλομεν τιμήν καί σεβασμόν εἰς τοὺς ἀγωνιστὰς καί ὁμολογητάς ὑπέρ τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας καί τῶν Πατρώων Παραδόσεων.


Διὰ τοῦτο:


α) Τὴν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, 20ην Φεβρουαρίου / 5ην Μαρτίου 2023, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιε¬πίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικος θὰ προεξάρχῃ εἰς τὸ Ἀρχιερατικὸν Συλλείτουργον εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Φανουρίου Γλυφάδας (Ἁγίου Φανουρίου 4, Γλυφάδα), συλλειτουργούντων τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου καί Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου.


β) Περὶ ὥραν 11ην πρωινὴν θὰ ἐκκινήσῃ λιτανευτικὴ πομπὴ ἐκ τοῦ ἰδίου Ἱεροῦ Ναοῦ, προκει¬μένου νὰ δοθῇ ἡ καλὴ Μαρτυρία τῆς Ἐκκλησίας μας. Εἰς τὴν λιτάνευσιν ταύτην καλοῦνται νὰ προσέλθουν ὅσοι ἐκ τῶν Κληρικῶν καὶ τὰ ἐκκλησιάσματα τῶν Ἐνοριῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν δύνανται.


γ) Τὸ ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας θὰ λάβῃ χώραν ὁ  Κατανυκτικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν κ.κ. Καλλινίκου εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀθανασίου (Ἀναγεννήσεως 37, Νέα Φιλαδέλφεια) εἰς τὰς 18:00, μὲ κεντρικὸν Ὁμιλητὴν τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ὠρωποῦ καί Φυλῆς κ. Κυπριανόν.


παντες, Κλῆρος καὶ Λαός, καλούμεθα νὰ συμμετάσχωμεν εἰς τὰς Ἐκδηλώσεις.


Μετ᾿ εὐχῶν, δι᾿ εὐλογημένην καὶ καρποφόρον Ἁγίαν Τεσσαρακοστήν.


Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς

† Ὁ Δημητριάδος Φώτιος

Ἑπικοινωνία

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ Γ.Ο.Χ ΑΘΗΝΩΝ
Κάνιγγος 32, γ΄ ὄροφος- Ἀθήνα τ.κ. 10682

Κλειδήμου 6- Πετράλωνα Ἀθήνα τ.κ. 11852

τηλ. 210 3828280 φαξ: 210 3847365