Νέα

Ἡ Γ΄ Στάσις τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Τήν Παρασκευή τῆς Γ΄ Ἐβδομάδος τῶν Νηστειῶν, 23-03/5-04-2024, ψάλθηκε ἡ Γ΄ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου σέ ὅλους τούς Ναούς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.

 

 
gxairetismoi1
 
gxairetismoi2
 
gxairetismoi3
 
Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ταλαντίου κ. Καλλίνικος, ἐκπροσωπόντας τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικο, χοροστάτησε ἀρχικῶς στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Φανουρίου Γλυφάδος συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰωάννου κί ἐν συνεχείᾳ στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Αἰκατερίνης Ἄνω Πατησίων συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Ἐφημερίου Πανοσιωτάτου Ἱερομονάχου π. Χρυσάνθου και τοῦ διακόνου π. Γεωργίου.
 
gxairetismoi6
 
gxairetismoi5
 
gxairetismoi4
 
gxairetismoi7
 
Θεοφιλέστατος ὡμίλησε διά τό πρόσωπον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί τήν συμβολή της στό μεγάλο μυστήριο τῆς Θείας Ἐνανθρωπήσεως ἐρμηνεύοντας τό «Oλος ἦν ἐν τοῖς κάτω, καὶ τῶν ἄνω οὐδόλως ἀπῆν, ὁ ἀπερίγραπτος Λόγος· συγκατάβασις γὰρ θεϊκή, οὐ μετάβασις δὲ τοπικὴ γέγονε· καὶ τόκος ἐκ Παρθένου θεολήπτου, ἀκουούσης ταῦτα» καθώς καί διά τήν ἀγιογραφική θεμελίωση τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων ἀναλύοντας τό χωρίον «Χαῖρε, Θεοῦ ἀχωρήτου χώρα· χαῖρε, σεπτοῦ μυστηρίου θύρα ».
 
gxairetismoi8
 
gxairetismoi9
 
ν κατακλείδι μετέφερε τίς πατρικές εὐχές τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν πρός τούς πιστούς γιά καλό ὑπόλοιπο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καθώς καί πρός τόν Ἐφημέριο τοῦ Ναοῦ π. Χρύσανθο  , ὁ ὁποῖος πρό ὁλίγων ἡμερῶν ἑόρτασε τά ὁνομαστήρια του.
 
gxairetismoi10
 

Ἑπικοινωνία

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ Γ.Ο.Χ ΑΘΗΝΩΝ
Κάνιγγος 32, γ΄ ὄροφος- Ἀθήνα τ.κ. 10682

Κλειδήμου 6- Πετράλωνα Ἀθήνα τ.κ. 11852

τηλ. 210 3828280 φαξ: 210 3847365