Νέα

Ἁγιασμὸς στὸ νέο Συνοδικὸ κτήριο τῆς Ἁγίας Φιλοθέης

Τελέσθηκε τὸ μεσημέρι τῆς Δευτέρας, 10/23-5-2022, ὁ Ἁγιασμὸς ἐνάρξεως λειτουργίας στὸ Παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας, ἐντὸς τοῦ νεόδμητου κτηρίου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου στὰ Πετράλωνα Ἀθηνῶν (Κλειδήμου 6), πρὶν ἀπὸ τὸν ἔναρξη τῆς τακτικῆς Συνοδικῆς Συνεδριάσεως ια’ τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας.

agiasmosagfilothei3

agiasmosagfilothei4

agiasmosagfilothei5

agiasmosagfilothei6

agiasmosagfilothei7

agiasmosagfilothei8

Τὸν Ἁγιασμὸ τέλεσε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος καὶ παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ παρόντες ἐκ τῶν Συνοδικῶν Μελῶν Σεβ/τοι Μητροπολῖτες Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος, Δημητριάδος κ. Φώτιος, Ὠρωποῦ & Φυλῆς κ. Κυπριανός, Λαρίσης & Πλαταμῶνος κ. Κλήμης, Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος καὶ ὁ Ἐπίσκοπος Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ κ. Αὐξέντιος ἀπὸ τὴν Καλιφόρνια τῶν Η.Π.Α.. Παρέστησαν ἐπίσης ὁ Γραμματεὺς β΄ καὶ Πρακτικογράφος Παν/τος Ἱερομ. π. Καλλίνικος Ἠλιόπουλος καὶ ὁ Κωδικογράφος Ἱεροδιάκονος Χρυσόστομος Κωνσταντινίδης. Μετὰ τὸν Ἁγιασμό, ἀκολούθησε ἡ Συνοδικὴ Συνεδρίασις ἐντὸς τῆς προεκτάσεως τοῦ χώρου τοῦ Παρεκκλησίου, τὸ ὁποῖο θὰ χρησιμοποιεῖται μόνον γιὰ τὶς Συνοδικὲς ἀνάγκες.

agiasmosagfilothei9

agiasmosagfilothei10

πρόκειτο γιὰ ἱστορικὸ πολυαναμενόμενο γεγονὸς ἐδῶ καὶ ἔτη, ἐφ΄ ὅσον τὸ κτήριο ἑτοιμαζόταν ἀπὸ μακροῦ, ἀλλὰ λόγῳ τῶν δυσχερῶν περιστάσεων τῶν τελευταίων ἐτῶν ὑπῆρξε καθυστέρησις. Ἕνα καινούργιο καὶ σύγχρονο τετραώροφο κτήριο, στὸ ὁποῖο ὑπολείπονται βέβαια κάποιες ἀκόμη ἐργασίες πρὸς τελειοποίησίν του, ἀποτελεῖ πλέον κόσμημα τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ ἀναμένεται νὰ συμβάλει στὴν καλύτερη διαξαγωγὴ τοῦ Συνοδικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως καὶ στὴν φύλαξη καὶ ἀνάδειξη τῶν ἱστορικῶν μαρτυριῶν καὶ κειμηλίων τῆς μαρτυρικῆς Ἐκκλησίας μας. Ὁ δὲ Μακαριώτατος Πρόεδρος κ. Καλλίνικος ἐξέφρασε τὶς εὐχαριστίες του πρὸς τοὺς Ἀρχιερεῖς, Κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, οἱ ὁποῖοι συνέβαλαν γιὰ τὴν αἴσια ἀποπεράτωση τοῦ ἔργου πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ διευκόλυνσιν τοῦ Συνοδικοῦ καὶ Ἐκκλησιαστικοῦ ἔργου.

agiasmosagfilothei1

agiasmosagfilothei2

agiasmosagfilothei11

Ἑπικοινωνία

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ Γ.Ο.Χ ΑΘΗΝΩΝ
Κάνιγγος 32, γ΄ ὄροφος- Ἀθήνα τ.κ. 10682

Κλειδήμου 6- Πετράλωνα Ἀθήνα τ.κ. 11852

τηλ. 210 3828280 φαξ: 210 3847365