Νέα

Προφώνησις Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν & πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, Τοποτηρητοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Λαρίσης & Πλαταμῶνος

Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Λαρίσης και Πλαταμῶνος κ.κ. Κλήμη,

Μέ αἰσθήματα χαρᾶς καί συγκινήσεως σᾶς ὑποδεχόμαστε σήμερα στόν νέο τόπο τῆς διακονίας σας, τήν Μητρόπολη Λαρίσης καί Πλαταμῶνος. Τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας αὐτῆς πρό ὀλίγων μηνῶν ἀποχαιρέτησε ἕνα λαμπρό πνευματικό καί ἐκκλησιαστικό ἡγέτη, τόν μακαριστό Μητροπολίτη Ἀθανάσιο.

enthronisilarisa13 ἀείμνηστος Μητροπολίτης κυρός Ἀθανάσιος ἦταν γιά τήν Ἱερά Μητρόπολη Λαρίσης καί Πλαταμῶνος ὁ ἐργάτης τῆς πρώτης ὥρας, ὁ ὁποῖος ἐπί δεκαετίες ὁλόκληρες ἔφερε τήν εὐθύνη τῆς διακονίας στήν Λάρισα καί τήν κεντρική Ἑλλάδα καί ἐργάστηκε ἀόκνως γι’ αὐτή τήν Ἐπαρχία. Ἐπίτευγμα τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ καί τῆς δικῆς του αὐτοθυσιαστικῆς συνεργίας, εἶναι τό γεγονός ὅτι ἡ Μητροπολή του ὄχι μόνον ἀπέκτησε γερό θεμέλιο, τόν εὐλαβῆ Ἱερό Κλῆρο, ἀλλά και ὅλες τίς ἀπαραίτητες ὑποδομές γιά τήν ἀπρόσκοπτη λειτουργία της, μέ ἀποκορύφωμα τόν μεγαλοπρεπῆ Ἱερό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου.

Σήμερα τό ἴδιο πλήρωμα, κλῆρος καί λαός ἑνωμένοι πάντα, ὑποδέχεται μέ αἴσθημα χαρᾶς, συγκίνησης, ἐνθουσιασμοῦ καί ἐλπίδας, τόν νέο Ποιμενάρχη του. Οἱ Κληρικοί καί ὁ πιστός τοῦ Κυρίου λαός συναχθήκαμε σήμερα ἐδῶ γιά νά σᾶς προϋπαντήσουμε, ἐπιθυμῶντας νά ἐκφράσουμε τήν ἀγάπη καί τήν ἐμπιστοσύνη στό πρόσωπό σας καί νά ἀναφωνήσουμε ὅλοι μαζί, Ἄξιος!

βαθύτατη εὐσέβεια, ἡ θερμή πίστη, ἡ ἀγάπη, ἡ ταπείνωση καί τό ἐκκλησιαστικό σας ἦθος καί φρόνημα καί ὅλες οἱ χριστιανικές ἀρετές πού κοσμοῦν τό προσωπό σας, ἡ θεολογική σας παιδεία καί μόρφωση καθώς καί ἡ πολύτιμη ἐμπειρία πού ἔχετε ἀποκτήσει κατά τήν μακρά ἐκκλησιαστική σας διακονία, ἐγγυῶνται μία καταξιωμένη καί ἀγλαόκαρπη ποιμαντορία.

ναλαμβάνετε σήμερα τήν διαποίμανση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Πλαταμῶνος τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν· τά βλέμματα ὅλων, κλήρου καί πιστοῦ λαοῦ, στρέφονται ἐλπιδοφόρα πρός τό πρόσωπό σας. Καλεῖσθε νά ἐκδαπανήσετε τόν ἑαυτό σας στήν προσπάθεια νά ἐπουλώσετε πληγές, νά συμπληρώσετε τυχόν παραλείψεις, νά στηρίξετε τούς ἀδυνάτους καί νά ὁδηγήσετε τό ποιμνιό σας σέ εὔδιο λιμάνι. Στόν δύσκολο αὐτόν ἀλλά ὡραῖο ἀγῶνα σας θά ἔχετε πέραν τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, βοηθούς καί συμπαραστάτες τήν ταπεινότητά μου, ἀλλά καί ὅλους τούς ἀδελφούς σας Συνιεράρχες, τόν ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ λαό.

πό μέσης καρδίας, πεφιλημένε ἐν Κυρίῳ ἀδελφέ, σᾶς ἐκφράζουμε τά θερμότατά μας συγχαρητήρια ἐκ μέρους τῆς Ἱεραρχίας, τοῦ ἱεροῦ Κλήρου, τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀροδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος γιά τήν ὕψιστη αὐτή ἐκκλησιαστική τιμή πού ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ σᾶς καταξίωσε. Ὁ Θεός να σᾶς στηρίζει, ἡ χάρις Του νά σᾶς ἐπισκιάζει καί οἱ πολλές καί μεγάλες εὐλογίες Του νά ἐπιβεβαιώνουν τήν παρουσία Του στή ζωή καί στή διακονία σας.

λόθερμα εὐχόμαστε στόν Κύριό μας νά σᾶς κρατεῖ ὑγιή, νά σᾶς φωτίζει, νά σᾶς ἐνισχύει καί νά εὐλογεῖ τά ἔργα σας, ὥστε νά εἶναι καρποφόρα καί εὐάρεστα ἐνώπιόν Του. Ἡ Μητρόπολη Λαρίσης καί Πλαταμῶνος εἴμαστε βέβαιοι ὅτι θά ἀποτελεῖ τήν πρώτη ἀγάπη σας, τήν μεγάλη χαρά σας, τήν πύλη τοῦ Οὐρανοῦ γιά ἐσᾶς καί τό ποίμνιό σας. Δῶστε τόν καλύτερο ἑαυτό σας, τό χρειαζόμαστε, τό περιμένουμε, σᾶς τό εὐχόμαστε, ἅγιε Ἀδελφέ. Εἰς πολλά ἔτη!

Ἑπικοινωνία

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ Γ.Ο.Χ ΑΘΗΝΩΝ
Κάνιγγος 32, γ΄ ὄροφος- Ἀθήνα τ.κ. 10682

Κλειδήμου 6- Πετράλωνα Ἀθήνα τ.κ. 11852

τηλ. 210 3828280 φαξ: 210 3847365