Νέα

Κοίμησις ἀδελφοῦ Γεωργίου Κυριακόπουλου

Τό Σάββατο, 9/22 Ἰανουαρίου 2022, ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ὁ ἀδελφός μας Γεώργιος Κυριακόπουλος ὕστερα ἀπό ἀσθένεια. Ὁ μακαριστός ὑπῆρξε πιστό τέκνο τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, τήν ὁποία διηκόνησε ἐνεργά ὡς μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς Κοινωνικῆς Προνοίας τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, καθώς καί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος Γαλατσίου.

kyriakopoulos

 

πίσης, ὑπῆρξε συνεργάτης τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου ἀλλά καί τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Ἡ ἀκεραιότητα τοῦ ἤθους του, ἡ ἀγάπη καί ἡ ἀγωνία του γιά τήν Ἐκκλησία καί γιά τήν Πατρίδα μας, ὅπως καί οἱ πολλές ἀγαθοεργίες καὶ ἐλεημοσύνες του πρός κάθε ἀναξιοπαθοῦντα καί ἐμπερίστατο ἀδελφό μας, κοσμοῦσαν τήν προσωπικότητα του. Εἴθε ὁ Κύριος νά τόν ἀναπαύσει ἐν σκηναῖς δικαίων!

 

 

Ἑπικοινωνία

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ Γ.Ο.Χ ΑΘΗΝΩΝ
Κάνιγγος 32, γ΄ ὄροφος- Ἀθήνα τ.κ. 10682

Κλειδήμου 6- Πετράλωνα Ἀθήνα τ.κ. 11852

τηλ. 210 3828280 φαξ: 210 3847365