Νέα

Μοναστηριακὴ πανήγυρις στὸ Ἄργος

Μὲ μοναστηριακὴ τάξη πανηγύρισε καὶ φέτος ἡ Ἱερὰ Μονὴ Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ στὸ Ἄργος τὴν ἀνάμνηση τῶν Ἐγκαινίων αὐτῆς, τὴν Κυριακὴ τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 13/26-6-2022. Τὸ Σάββατο ἑσπέρας χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Φωτίου, τῇ συμμετοχῇ σεπτοῦ Ἱερατείου καὶ πολλῶν πιστῶν, ἐψάλη ἀρχικῶς Ἱερὰ Παρακλησις ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Ἀναφωνητρίας στὸν προσκυνηματικὸ Ναὸ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καὶ τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων ἔξωθεν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

 

argosA

 

argosB

argosΓ

 

κολούθησε ὁ Μέγας καὶ πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς στὸ Καθολικὸ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ἡ λιτή, ἡ ἀρτοκλασία, καὶ θεῖον κήρυγμα ἀπό τὸν Σεβασμιώτατο μὲ ἀναφορὰ στὸ Ἅγιον Ὄρος ὡς ὄγδοο θαῦμα, κατὰ πολὺ σημαντικότερο ἀπὸ τὰ λεγόμενα ἑπτὰ θαύματα τῆς ἀρχαιότητος.

 

argos1

 

argos2

 

Τὴν Κυριακὴ τὸ πρωὶ μετὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ (στὴν φιάλη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς) καὶ τὴν ἀρτοκλασία, ἐτελέσθη Ἀρχιερατικὸ συλλείτουργο προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, τῇ συμμετοχῇ τῶν Σεβασμ. Μητροπολιτῶν Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου, Δημητριάδος κ. Φωτίου καὶ τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου. Τοὺς ὕμνους ἀπέδωσε μὲ ἐπιτυχία ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιαστικὴ Βυζαντινὴ Χορῳδία ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ κ. Στυλιανοῦ Μακρῆ. Παρέστησαν ἀντιπροσωπεῖες Ἱερᾶς Μονῶν τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως: ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου, Ἱερᾶς Μονῆς Παναχράντου Μεγάρων, Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου Λουτρακίου, Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Θεοδώρων Πάρου κ.ἄ.. Καθὼς ἐπίσης τοπικοὶ ἄρχοντες καὶ μεγάλο πλῆθος πιστῶν ἀπό τὴν Ἀργολίδα, ἄλλα μέρη τῆς Πελοποννήσου καὶ ἀπὸ τὴν Ἀττική. Κατὰ τὸ Κοινωνικό, ἐποικοδομητικὸ λόγο ἀπηύθυνε ὁ Σεβασμ. Μητρ. Δημητριάδος κ. Φώτιος ἀναφερθεὶς εἰς τὴν εὐαγγελικὴν περικοπὴν τῆς ἡμέρας καὶ εἰς τὴν Σύναξιν τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων. Ἀρκετοὶ πιστοὶ κοινώνησαν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.

 argos4

 

argos5

 

argos6

 

argos7

 

Μετὰ τὴν εὐλόγηση τῶν Κολλύβων τῶν Ἁγίων, ἀκολούθησε ἡ λιτάνευσις τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Παναγίας τῆς Ἀναφωνητρίας, παιανιζούσης τῆς φιλαρμονικῆς μπάντας τοῦ Δήμου Ἄργους-Μυκηνῶν, τῇ συμμετοχῇ τῶν Ἀρχιερέων, Ἱερέων, Μοναχῶν, Ἱεροψαλτῶν, ἐκπροσώπων τῆς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης, νέων καὶ νεανίδων ἐνδεδυμένων μὲ παραδοσιακὲς στολὲς καὶ τοῦ πιστοῦ λαοῦ.

argos8

 

argos9

 

argos10

 

argos11

 

argos14

 

Μετὰ τὴν διανομὴ τοῦ ἀντιδώρου καὶ τοῦ κεράσματος στὸν ἔξω προαύλιο χῶρο τῆς Μονῆς, πραγματοποιήθηκε ἀπό τὸν Σύλλογο «Μωραΐτες ἐν Χορῷ» ἐκ Πατρῶν, σεμνὸ ἀφιέρωμα γιὰ τὴν μάχη ποὺ ἔγινε στοὺς Μύλους στὶς 13 Ἰουνίου τοῦ 1825. Παραθέτουμε ἐδῶ ὁρισμένα ἱστορικὰ στοιχεῖα γι᾽ αὐτὴν τὴν πολεμικὴ συμπλοκὴ τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, κατὰ τὴν ὁποίαν οἱ Ἕλληνες ἀπέκρουσαν δύναμη τοῦ αἰγυπτιακοῦ στρατοῦ τοῦ Ἰμπραὴμ Πασᾶ. Ἦταν ἡ πρώτη μεγάλη νίκη τους ἐναντίον του καὶ ἔσωσε τὸ Ναύπλιο ἀπὸ τὴν ἀπειλὴ τοῦ Ἰμπραήμ. Ἡγετικὰ πρόσωπα αὐτῆς τῆς μάχης ἦταν: Δημήτριος Ὑψηλάντης, Κων. Μαυρομιχἀλης, Ἰωάννης Μακρυγιάννης, Χατζημιχάλης, Νταλιάνης καὶ Μῆτρος Λιακόπουλος. 480 Ἕλληνες διέλυσαν 6.200 ἄνδρες τοῦ Ἰμπραήμ. Χαρακτηριστικὸς εἶναι καὶ ὁ διάλογος τοῦ Μακρυγιάννη μὲ τὸν Ὑποναύαρχο Δεριγνύ, λίγο πρὶν τὴν Μάχη, ὅπως τὸν περιγράφει ὁ ἴδιος στὰ Ἀπομνημονεύματα του: “Ἐκεῖ ὀποὔφκιανα τὶς θέσες εἰς τοὺς Μύλους, ἦρθε ὁ Ντερνύς νὰ μὲ ἰδῆ. Μοῦ λέγει: «Τὶ κάνεις αὐτοῦ; Αὐτές οἱ θέσες εἶναι ἀδύνατες· τί πόλεμο θά κάνετε μέ τὸν Μπραΐμη αὐτοῦ;». Τοῦ λέγω: «Εἶναι ἀδύνατες οἱ θέσες καὶ ἐμεῖς, ὅμως εἶναι δυνατὸς ὁ Θεὸς ὁποῦ μᾷς προστατεύει· καὶ θά δείξωμεν τὴν τύχη μας σ’ αὐτές τὶς θέσες τὶς ἀδύνατες· κι’ ἂν εἴμαστε ὀλίγοι εἰς τὸ πλῆθος τοῦ Μπραΐμη, παρηγοριόμαστε μ’ ἕναν τρόπον, ὅτι ἡ τύχη μᾶς ἔχει τοὺς Ἕλληνες πάντοτε ὀλίγους. Ὅτι ἀρχὴ καὶ τέλος, παλαιόθεν καὶ ἕως τώρα, ὅλα τὰ θεριὰ πολεμοῦν νὰ μᾶς φᾶνε καὶ δέν μποροῦνε· τρῶνε ἀπό μᾶς καὶ μένει καὶ μαγιά. Καὶ οἱ ὀλίγοι ἀποφασίζουν νὰ πεθάνουν· καὶ ὅταν κάνουν αὐτείνη τὴν ἀπόφασιν, λίγες φορὲς χάνουν καὶ πολλές κερδαίνουν. Ἡ θέση ὁποῦ εἴμαστε σήμερα ἐδῶ εἶναι τοιούτη· καὶ θὰ ἰδοῦμεν τὴν τύχη μας οἱ ἀδύνατοι μέ τοὺς δυνατούς». –«Τρὲ μπιέν», λέγει καὶ ἀναχώρησε ὁ Ναύαρχος’’.

 

argos12

 

argos13

 

argos15

 

argos16

 

argos18

 

Μὲ ἀναπτερωμένο τὸ θρησκευτικὸ ἀλλὰ καὶ τὸ πατριωτικὸ συναίσθημα, οἱ πανυγηρικὲς ἐκδηλώσεις ὁλοκληρώθηκαν μὲ τὴν παράθεση γεύματος πρὸς ὅλους στὴν εὐμεγέθη τράπεζα τῆς Μονῆς. Ἡ Γερόντισσα Θεοδούλη καὶ ὁ Ἐφημέριος πρωτοπρεσβ. Στυλιανὸς Τομαῆς εὐχαριστοῦν ἅπαντας διὰ τὴν ἀρτίαν ὀργάνωση καὶ διεξαγωγὴ τῆς φετινῆς Ἱερᾶς Πανηγύρεως.

 

argos17

 

Φωτογραφικά Στιγμιότυπα ἀπό τίς προετοιμασίες τῆς Πανηγύρεως.

 

argos22

 

argos20

 

argos19

 

argos24

 

argos23

Ἑπικοινωνία

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ Γ.Ο.Χ ΑΘΗΝΩΝ
Κάνιγγος 32, γ΄ ὄροφος- Ἀθήνα τ.κ. 10682

Κλειδήμου 6- Πετράλωνα Ἀθήνα τ.κ. 11852

τηλ. 210 3828280 φαξ: 210 3847365