Διάφορα

Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χρι¬στιανῶν Ἑλλάδος, κατὰ τὴν συνεδρίαν αὐτῆς τὴν Τετάρτην, 24 Αὐγούστου / 6 Σεπτεμβρίου 2023, συνεζήτησε τὸ θέμα τῆς ἐπικειμένης ἐκδόσεως ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων καὶ ἀπεφάσισεν ὅτι, ἂν καὶ αἱ ἐξαγγελίαι εἶναι συγκεχυμέναι, ὅπως ἔχει ἐξελιχθῆ πλέον τὸ θέμα, διαπιστώνεται ὅτι ἐξακολουθοῦν νὰ ὑφίστανται προβλήματα ἐλευθερίας καὶ δημοκρατίας.

 

+Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος

 

ΔΙΕΡΧΟΜΑΣΤΕ μεγάλη κρίση ἐδῶ καὶ ἐνάμισυ χρόνο ἐξ αἰτίας τῆς παγκόσμιας ἐπιδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ. Τὸ πρόβλημα, ἀσχέτως τῆς προελεύσεώς του, εἶναι ὑπαρκτὸ καὶ ἡ ἀνθρωπότητα δοκιμάζεται. Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ἀντιμετωπίζουμε πάντοτε τὶς διάφορες κρίσεις, τὰ λυπηρὰ τοῦ βίου, σὰν εὐκαιρίες πνευματικῆς αὐτοκριτικῆς, καλύτερης καὶ βαθύτερης μετανοίας, ἀλλὰ καὶ ἐνδυναμώσεως στὴν πίστη, στὴν ἐλπίδα καὶ στὴν ἀγάπη.

Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Νικολάου Παιανίας
Σάββατο, 25-8/7-9-2019

 

+Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος
Γραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

 

«Μακαρία ἡ ὁδὸς ᾗ πορεύει σήμερον,
ὅτι ἡτοιμάσθη σοι τόπος ἀναπαύσεως»

 

Μακαριώτατε,
Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,
Σεβαστοὶ Πατέρες καὶ Μητέρες,
Ἀγαπητοὶ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές·

Τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Φωτίου


Μακαριώτατε Πάτερ καὶ Δέσποτα,
Σεβασμιώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι Ἀρχιερεῖς,
Ἀγαπητοί ἐν Χριστῶ Πατέρες καὶ ἀδελφοί,


Ἐκκλησία μας ἀπὸ τὰ πρῶτα χρόνια μετὰ τὸ σχῖσμα τοῦ 1924 ὀργανώθηκε προσλαμβάνοντας νομικὴ προσωπικότητα. Ἀρχικῶς ὅσοι κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ δὲν ἀκολούθησαν τὴν καινοτομία τοῦ Ν/Η συνέστησαν στὴν Ἀθήνα τὸν «Σύλλογο τῶν Ὀρθοδόξων», ὁ ὁποῖος τὸ 1926 μετονομάσθηκε σε «Ἑλληνικὴ Θρησκευτικὴ Κοινότης τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν». Ἀργότερα συνεστήθησαν κὰι ἄλλα Σωματεῖα καὶ Ἀστικὲς Ἑταιρίες διὰ τῶν ὁποίων ἐκαλύφθη ἡ νομικὴ προσωπικότης τῶν Μοναστηρίων, Ἐνοριῶν καὶ Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλὰ καὶ ἡ κεντρική της Συνοδικὴ διοίκηση. Γιατὶ χρειάζεται ἡ Νομικὴ προσωπικότητα; Ἂς ἀκούσουμε τὶ ἔλεγε γιὰ αὐτὸ ὁ κ. Κ. Κυριαζόπουλος πρὶν 4 χρόνια στὶς μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις του, ποὺ εἶναι ἀναρτημένες στὸν οἰκεῖο ἱστότοπο τοῦ ΑΠΘ.

 1. + Βασίλειος Μαρινέας
 2. Ὁμιλία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τριάδιτζα κ. Φωτίου στὴν Θεία Λειτουργία τῆς Πανηγύρεως τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης
 3. Οἱ Γάμοι τῶν Ἱερωμένων
 4. Κατηχητικό: Τὸ «Κρυφὸ Σχολειὸ» τῆς ἐποχῆς μας
 5. Σήμερα εἶναι ἰδιαίτερη ἡμέρα γιὰ τὴν τοπικὴ Ἐκκλησία
 6. ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΣΚΕΨΗ:Ἐναρκτήρια Ὁμιλία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
 7. Εὐχαριστήρια ἀποφώνηση Οἰκείου Ἱεράρχου
 8. Ποία ἡ ἀληθὴς Νηστεία
 9. Κῶδιξ Ἀναρτήσεων Συνοδικοῦ Ἱστοτόπου
 10. Περὶ τοῦ Ἁγίου Βασιλέως Ἰωάννου Δουκὸς τοῦ Βατάτζη
 11. Οἱ Γάμοι τῶν Ἱερωμένων
 12. Ο ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΟΖΕΒΙΤΗΣ ΕΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
 13. Ὕμνος εἰς τὴν Ἁγίαν Ὁσιοπαρθενομάρτυρα τοῦ Χριστοῦ Παρασκευὴν
 14. Βίος καὶ Πολιτεία τῆς Ὁσίας Μητρὸς ἡμῶν Θεοδώρας τῆς Βασιλίσσης Ἄρτης
 15. Ὁ ῞Αγιος Εὐθύμιος Σάρδεων
 16. Εἰσήγησις ἁγιοκατατάξεως τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Παρθενίου τοῦ Χίου
 17. Ὁμιλία εἰς τά Εἰσόδια τῆς Παναγίας
 18. Ἀπολογισμός τοῦ ἔργου τῆς Ἱ. Συνόδου δεκαετίας 2003-2013
 19. Λειτουργικαί Ὑπομνήσεις
 20. Εἰκονομαχία καί Οἰκουμενισμός

Ἑπικοινωνία

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ Γ.Ο.Χ ΑΘΗΝΩΝ
Κάνιγγος 32, γ΄ ὄροφος- Ἀθήνα τ.κ. 10682

Κλειδήμου 6- Πετράλωνα Ἀθήνα τ.κ. 11852

τηλ. 210 3828280 φαξ: 210 3847365