Διάφορα

Το ψήφισμα Γενικοῦ Ταμείου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ἐν  Ἀθήναις σήμερον τήν 7ην / 20ην Σεπτεμβρίου 2010 συνῆλθεν ἐκτάκτως τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ Σωματείου Γενικόν Ταμεῖον Ἐκκλησίας Γνησίων Ὀρθόδοξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος ἐπί τῆς εἰς Κύριον μετάστασιν τοῦ Μακαριωτατου Ἀρχιεπικοπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Κύρου Χρυσοστόμου Β΄ τό ὁποῖον ἀποφάσισε ὁμόφωνα τά κάτωθι:

 

 

1. Ἅπαν τό Διοικητικό Συμβούλιο νά συμμετάσχη εἰς τήν νεκρώσιμον ἀκολουθίαν ἥτις θά ψαλῇ εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναχράντου ἐν Μεγαροις Ἀττικῆς.

2. Νά ἀναρτηθῇ ἡ φωτογραφία τοῦ μεταστάντος ἐν τοῖς γραφείοις εἰς τήν αἴθουσαν τῶν συνεδριάσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

3. Νά ἀναρτηθῆ μεσίστιος ἡ σημαία ἄχρι τῆς ἐκλογῆς νέου Ἀρχιεπισκόπου ἐν τοῖς γραφείοις καθώς ἐπίσης καί εἰς τούς Ἱερούς Ναούς ἰδιοκτησίας τοῦ Σωματείου.

4. Νά ἐκδοθῆ τό ἑπόμενο φύλλο τοῦ περιοδικοῦ ἡ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ἀφιερωμένο εἰς τόν μεταστάντα Ἀρχιεπίσκοπο κυρό Χρυσόστομο.

5. Νά ἀφιερωθῇ ὁ ἡμεροδείκτης (ἐγκόλπιο) ἔτους 2011 εἰς τόν μεταστάντα.

6. Νά ἐπιδοθῆ τό παρόν εἰς τόν Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί εἰς τήν Ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναχράντου (Γενέθλιον τῆς Θεοτόκου) εἰς Μέγαρα Ἀττικῆς.

7. Νά δημοσιευθῇ τό παρόν εἰς τόν Ἡμερήσιον Τύπον.

8. Ἐντέλλονται οἱ Ἱερεῖς οἱ ἐφημερεύοντες εἰς τούς Ἱερούς Ναούς ἰδιοκτησίας τοῦ Σωματείου τήν μνημόνευσιν τοῦ μεταστάντος κυροῦ Χρυσοστόμου Β΄.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
† O ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
† O ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

{backbutton}

Ἑπικοινωνία

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ Γ.Ο.Χ ΑΘΗΝΩΝ
Κάνιγγος 32, γ΄ ὄροφος- Ἀθήνα τ.κ. 10682

Κλειδήμου 6- Πετράλωνα Ἀθήνα τ.κ. 11852

τηλ. 210 3828280 φαξ: 210 3847365