Διάφορα

Ἡ ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Τοποτηρητοῦ

Ἐπικήδειος εἰς τόν ἀποδημήσαντα Ἀρχιεπίσκοπον κυρόν Χρυσόστομον τόν Β΄

Ἀείμνηστε Πατέρα καί ἀδελφέ ἐν Κυρίω ἀρχιεράρχα Χρυσόστομε, ἐμεῖς αὐτήν τήν τόσο κρίσιμη ὥρα μέ βαρυαλγοῦσα τήν καρδιά καί τρεμάμενη τήν φωνή βρισκόμαστε ἐνώπιον τῆς θείας σοροῦ σας γιά τόν τελευταῖο ἀσπασμό, γιά τό ἀποχαιρετιστήριο σάλπισμα τῆς ἁγνῆς καί καθαρῆς ψυχῆς σας!

 

 

Σᾶς παραδίδουμε στά χέρια τοῦ Ἀκτίστου Δημιουργοῦ Πατέρα καί παντοδυνάμου Θεοῦ, γιά τήν αἰώνια ἀνάπαυσί σας!

Εἶναι πολύ δύσκολο γιά μᾶς ὅπου αὐτή τήν τόσο κρίσιμη ὥρα, καλούμεθα νά σᾶς χαιρετίσουμε γιά τελευταία φορά. Ὅμως ἡ ἐλπίδα τῆς Κοινῆς Ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν μᾶς ἐνισχύει καί μᾶς κρατεῖ πλησίον σας μέ τρεμάμενα χείλη καί γόνατα! Ἀσφαλῶς γνωρίζουμε τούς ἀγῶνες, τήν πικρία, τήν λύπη, τούς διωγμούς, τίς ἀποδοκιμασίες καί τά πολλά ἄλλα ἀβάστακτα δεινά, τά ὁποία ἐβαστάσατε μέ ἀνδρεία καί γενναιότητα, χάριν τοῦ πολυτιμήτου θησαυροῦ τῆς Αἰώνιας Ἁγίας Ὀρθοδοξίας.

Αὐτήν τήν τόσο δύσκολη ὥρα, μᾶς εἶναι ἐντελῶς ἀδύνατον νά περιγράψουμε καί νά ἀναφερθοῦμε στά ἐπιμέρους γεγονότα, τά ὁποῖα ἀντιμετωπίσαμε καί τίς δύσκολες καταστάσεις, πού ἐφέρατε ἐπί τῶν ὤμων τῆς ψυχῆς σας!

Ὑπήρξατε ὁ ἄγρυπνος ὀφθαλμός ὅπου τά ἐδώσατε ὅλα χάριν τῆς εὐσεβοῦς πίστεώς μας, τῆς πίστεως τῆς αἱματοβαμμένης μέ τά αἵματα τῶν ἑκατομμυρίων ἁγίων Μαρτύρων καί τῆς ποτισμένης μέ τούς ἱδρῶτες τῶν Ἱεραρχῶν καί ὅλων τῶν Ἁγίων τῆς κατά Ἀνατολάς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας!...

Εἴμαστε βέβαιοι ὅτι ἤδη ἀναπαύεσθε στούς Αἰώνιους Κόλπους τῆς Οὐράνιας Βασιλείας τοῦ Ἀκτίστου Θεοῦ ἡμῶν! Ὡς ἐκ τούτων λοιπόν ἐλαφρύ ἂς εἶναι, Ἅγιε Δέσποτα, τό χῶμα ὅπου θά Σᾶς καλύψει...

Εὔχεσθε στό ἐπουράνιο θυσιαστήριο καί γιά μᾶς καί γιά τό χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἄσπιλης Ἐκκλησίας· καί γιά μᾶς ἰδιαιτέρως ὅσον θά ζοῦμε ἐδῶ στήν κοιλάδα τοῦ κλαυθμῶνος καί μέχρις ὅτου μέ τή θεία Χάρι καί τό Ἄπειρο θεῖο Ἔλεος ἔλθουμε κοντά Σας· κοντά στόν πνευματικό πατέρα μας! Αἰώνια ἂς εἶναι ἡ ΜΝΗΜΗ σας! Ὅμως θά γνωρίζετε πολύ καλά ὅτι εἴμαστε μαζί μέ τά τέκνα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναχράντου· ἐμεῖς οἱ ἁμαρτωλοί Ἱεράρχαι καί τό πλήρωμα τῆς Ὀρθοδοξίας!

† Ὁ Θεσσαλονίκης καί Δημητριάδος ΜΑΞΙΜΟΣ

{backbutton}

Ἑπικοινωνία

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ Γ.Ο.Χ ΑΘΗΝΩΝ
Κάνιγγος 32, γ΄ ὄροφος- Ἀθήνα τ.κ. 10682

Κλειδήμου 6- Πετράλωνα Ἀθήνα τ.κ. 11852

τηλ. 210 3828280 φαξ: 210 3847365