Διάφορα

(9/22-1-1935 – 6/19.11.2018)

Ο αείμνηστος αδελφός Βασίλειος Μαρινέας γεννήθηκε στο χωριό Ρίγκλια της Μεσσηνιακής Μάνης (22-1-1935). Ήταν το τέταρτο παιδί εξαμελούς οικογένειας του Ηλία Μαρινέα και της Όλγας το γένος Μπαζίγου. Τη δεκαετία του 1950 ήλθε στην Αθήνα όπου σπούδασε (εργαζόμενος ταυτόχρονα) και έλαβε Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού. Άσκησε το επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού έως το τέλος της ζωής του. Νυμφεύθηκε την Αικατερίνη Βλάχου και απέκτησε τέσσερα παιδιά.

Φυλὴ Ἀττικῆς, 2/15-10-2018

 

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος!

 Αύτη η ημέρα ην εποίησεν ο Κύριος, αγαλλιασώμεθα και ευφρανθώμεν εν αυτή

 

Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. κ. Καλλίνικε, Σεβασμιώτατοι και Θεοφιλέστατοι άγιοι Αρχιερείς,

Σεβαστοί Πατέρες και Μητέρες,

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές!

Δόξα τῇ μιᾷ Αγίᾳ, Ομοουσίᾳ, Ἀδιαιρέτῳ καὶ ζωοποιῷ Τριάδι νῦν καὶ ἀεί καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων!

Εἰσαγωγικὰ

 ἀναδημοσιευομένη ἐνταῦθα σύντομος Κανονικὴ μελέτη τοῦ ἐπιφανοῦς καὶ διακρινομένου ἐπὶ συνέσει, ἀρετῇ καὶ θαυμαστῇ συγκροτήσει μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Μαγνησίας Χρυσοστόμου Νασλίμη (+1973), τῆς μαρτυρικῆς Ἐκκλησίας μας, ἀποτελεῖ κατὰ κάποιον τρόπο συνέχεια ἄλλου προσφάτως ἀναρτηθέντος κειμένου, ἐπικριτικοῦ ἔναντι τῆς καινοτόμου διαθέσεως τῆς συγχρόνου ἐποχῆς εἰς τὰ τῆς Ἐκκλησίας, πρὸς φθορὰν τῆς Ὀρθόδοξου Πίστεως καὶ τοῦ Ἤθους Αὐτῆς (βλ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀβερκίου: «Πρέπει νὰ συμμορφοῦται ἡ Ἐκκλησία πρὸς τὰς ἀπαιτήσεις τῆς συγχρόνου ἐποχῆς;»).

Ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Φωτίου 

[Εἰσήγησις στὴν Σύναξη Κατηχητῶν τῆς 11/24.9.2016

 

Ὅπως θὰ ἔχετε πιθανὸν πληροφορηθεῖ, προσφάτως ὁ Ὑπουργός Παιδείας δήλωσε σὲ τηλεοπτική ἐκπομπή: 

 1. Σήμερα εἶναι ἰδιαίτερη ἡμέρα γιὰ τὴν τοπικὴ Ἐκκλησία
 2. ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΣΚΕΨΗ:Ἐναρκτήρια Ὁμιλία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
 3. Εὐχαριστήρια ἀποφώνηση Οἰκείου Ἱεράρχου
 4. Ποία ἡ ἀληθὴς Νηστεία
 5. Κῶδιξ Ἀναρτήσεων Συνοδικοῦ Ἱστοτόπου
 6. Περὶ τοῦ Ἁγίου Βασιλέως Ἰωάννου Δουκὸς τοῦ Βατάτζη
 7. Οἱ Γάμοι τῶν Ἱερωμένων
 8. Ο ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΟΖΕΒΙΤΗΣ ΕΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
 9. Ὕμνος εἰς τὴν Ἁγίαν Ὁσιοπαρθενομάρτυρα τοῦ Χριστοῦ Παρασκευὴν
 10. Βίος καὶ Πολιτεία τῆς Ὁσίας Μητρὸς ἡμῶν Θεοδώρας τῆς Βασιλίσσης Ἄρτης
 11. Ὁ ῞Αγιος Εὐθύμιος Σάρδεων
 12. Εἰσήγησις ἁγιοκατατάξεως τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Παρθενίου τοῦ Χίου
 13. Ὁμιλία εἰς τά Εἰσόδια τῆς Παναγίας
 14. Ἀπολογισμός τοῦ ἔργου τῆς Ἱ. Συνόδου δεκαετίας 2003-2013
 15. Λειτουργικαί Ὑπομνήσεις
 16. Εἰκονομαχία καί Οἰκουμενισμός
 17. Κανόνες Δεοντολογίας διὰ τὴν Δημοσίαν Χρῆσιν τοῦ Διαδικτύου ὑπὸ τῶν Κληρικῶν
 18. Προγράμματα Ἐκκλησιαστικῆς Καταρτίσεως
 19. Συνέντευξις Άρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου
 20. Συλλυπητήριον Ἀρχιεπισκόπου Τύχωνος.

Ἑπικοινωνία

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ Γ.Ο.Χ ΑΘΗΝΩΝ
Κάνιγγος 32, γ΄ ὄροφος- Ἀθήνα τ.κ. 10682

Κλειδήμου 6- Πετράλωνα Ἀθήνα τ.κ. 11852

τηλ. 210 3828280 φαξ: 210 3847365