Ἀντιαιρετικᾶ

Πορεία πρὸς τὴν «Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Σύνοδον»:

Μία συνεχὴς ἀπομάκρυνσις ἀπὸ τὴν Γνησία καὶ Ἁγιοπατερικὴ Ὀρθοδοξία

      Μία ἐξαιρετικὴ πραγματεία ὑπὸ τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρεσβυτέρου π. Γεωργίου Γιάν, Διδάκτορος τῆς Θεολογίας.

Μπορεῖτε νὰ τὴν δεῖτε ΕΔΩ

Ἑπικοινωνία

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ Γ.Ο.Χ ΑΘΗΝΩΝ
Κάνιγγος 32, γ΄ ὄροφος- Ἀθήνα τ.κ. 10682

Κλειδήμου 6- Πετράλωνα Ἀθήνα τ.κ. 11852

τηλ. 210 3828280 φαξ: 210 3847365