Ἰστορικά

Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν
οἴτοινες ἐλάλησαν
ὑμῖν τόν λόγον τοῦ Θεοῦ.
(Ἑβρ. 13,7)

1GermanΣτίς 10 Αὐγούστου 2007 συμπληρώθηκαν 100 ἔτη ἀπό τήν εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία τοῦ Μακαριστοῦ Πρωθιεράρχου τῆς Ἐκκλησίας μας Μητροπολίτου Δημητριάδος κυροῦ Γερμανοῦ. Ἐξ ἀφορμῆς τοῦ γεγονότος αὐτοῦ, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας ἔκρινε ὡς ἱερό καθῆκον, ἐπιτακτική ἀνάγκη καί ἐπιβεβλημένο χρέος νά ἀφιερώσει τόν ἡμεροδείκτη ἐκείνου τοῦ ἔτους σ’ αὐτόν, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε ὁ πρῶτος Πρόεδρος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῶν Γ.Ο.Χ.

Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. ἀποτίουσα φόρον τιμῆς πρὸς τὸν Μακαριστὸν Ἐπίσκοπον Ταλαντίου κυρὸν Ἀκάκιον Παππᾶν, καθηκόντως ἀπεφάσισε τὴν ἀφιέρωσιν τοῦ ἡμεροδείκτου τοῦ ἔτους 2003 εἰς τὸν ἀοίδιμον Πρωθιεράρχην τῆς Ἐκκλησίας μας, ἐπί τῇ συμπληρώσει 40 ἐτῶν ἀπὸ τὴν εἰς Κύριον ἐκδημίαν του. 

Kykladwn1

ΕΥΣΕΒΗΣ ΜΝΗΜΗ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ

«Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τόν λόγον τοῦ Θεοῦ...»
( Ἑβρ. 13,7)

 

Ἡ Ἱερά Συνοδός ἀφιιέρωσε τό ἔτος 2001 εἰς τόν ἀλήστου μνήμης ὁμολογητήν Ἱεράρχην τῆς μαρτυρικῆς ἠμῶν Ἐκκλησίας Κυρόν Γερμανόν Βαρυκόπουλον Ἐπίσκοπον Κυκλάδων, εἰς ἀπότισιν τιμῆς καί χρέους υἱκοῦ φιλοπατόρων υἱῶν, ἐπί τῆς συμπληρώσει πεντηκονταετίας ἀπό τῆς εἰς Κύριον ὁσίας ἐκδημίας του.


Ὄντως, «δίκαιοι ζῶσιν εἰς τόν αἰῶνα καί ἐν Κυρίω ὁ μισθός αὐτῶν», διὸ «καὶ τὸ μνημόσυνον αὐτῶν εἰς γενεάν καί γενεάν».

Ἐπίσκοποι


1.     Ἱερόθεος      μέσα 1ου αἰ.
2.     Διονύσιος   τέλη 1ου αἰ.
3.    Νάρκισσος  117-138
4.    Πούπλιος    161-180
5.    Κοδράτος    τέλη 2ουαἰ.
6.    Λεωνίδης    250
7.    Ὀλύμπιος    (....)
8.    Πιστός    325
9.    Κλημάτιος    4ος αἰ.
10.    Μόδεστος    431
11.    Ἀθανάσιος Α΄    451-458
12.    Ἀνατόλιος    459
13.    Ἰωάννης Α΄    5ος αἰ.
14.    Γρηγόριος Α΄    7ος αἰ.
15.    Ἰωάννης Β΄    680
16.    Ἀνδρέας    692-693
17.    Θεοχάριστος    694-702
18.    Μαρίνος    702-704
19.    Ἰωάννης Γ΄    704-714
20.    Γρηγόριος Β΄    780
21.    Θεοδόσιος Α΄    8ος αἰ.


Μητροπολῖται


22.    Ἀδαμάντιος    810
23.    Ἰωάννης Δ΄    810-819
24.    Θεοδόσιος    9ος αἰ.
25.    Ὑπάτιος    9ος αἰ.
26.    Δημήτριος Α΄    9ος αἰ.
27.    Γερμανός Α΄    841
28.    Δημήτριος Β΄    μεταξύ 846-857
29.    Γαβριήλ Α΄    858-860
30.    Γρηγόριος Γ΄    860-867
31.    Κοσμάς    867
32.    Νικήτας Α΄ ή Δαβίδ    867-877
33.    Σάββας Α΄    877-880
34.    Ἀναστάσιος    880-889
35.    Σάββας Β΄    895-914
36.    Γεώργιος Α΄    922
37.    Νικήτας Β΄    927
38.    Κωνσταντίνος    965
39.    Φίλιππος    981
40.    Θεοδήγιος    997-1007
41.    Μιχαήλ Α΄    1027-1030
42.    Λέων Α΄ σύγκελος    1054-1061
43.    Λέων Β΄ ρέκτωρ    1069
44.    Ἰωάννης Ε΄ Βλαχερνίτης    1086-1087
45.    Νικήτας Γ΄ Κούρτης     1099-1103
46.    Νικηφόρος    1112-1121
47.    Γεράσιμος    12ος αἰ.
48.    Μιχαήλ    12ος αἰ.
49.    Θεοφύλακτος    12ος αἰ.
50.    Γεώργιος Β΄    1145-1160
51.    Νικόλαος Α΄ Ἁγιοθεοδωρίτης     1166-1175
52.    Γεώργιος Γ΄ Ξηρός     1175-1179
53.    Γεώργιος Δ΄ Βούρτζης    1180
54.    Μιχαήλ Γ΄Ακομινάτος    1182-1222
55.    Μελέτιος Α΄    1275-1289
56.    Λάζαρος από επ. Σινά     Ἀρχές 14ου αἰ.
57.    Κοσμάς    1339
58.    Ἄνθιμος Α΄     1339-1366
59.    Νεόφυτος Α΄    1366
60.    Νικόδημος    1371
61.    (Ἀνώνυμος)    μεταξύ 1364-1376
62.    Δωρόθεος Α΄    1387-1393
63.    Μακάριος Α΄    1394-1404
64.    ΓερβάσιοςΑ΄    1432
65.    Θεόδωρος    1438-1453
66.    Ἰσίδωρος    1456
67.    Θεοφάνης Α΄    1458
68.    Γερβάσιος    1462
69.    (Ἀνώνυμος)    1465-1466
70.    Δωρόθεος Β΄    γύρω στο 1472
71.    Ἄνθιμος Β΄    1489
72.    Νεόφυτος Β΄    1492-1498
73.    Λαυρέντιος    1528-1550
74.    Κάλλιστος    1550-1564
75.    Σωφρόνιος Α΄    1565-1570
76.    Νικάνωρ    1574-1592
77.    Μητροφάνης Α΄    1593
78.    Θεοφάνης Β΄ Καρύκης    1592-1597
79.    Νεόφυτος Γ΄    1597-1602
80.    Σαμουήλ Πριμπέτος    1602
81.    Ναθαναήλ Έμπορος    1602-1604
82.    Ἄνθιμος Γ΄    1604-1612
83.    Κύριλλος Α΄    γύρω στο 1612
84.    Μητροφάνης Β΄    γύρω στο 1619
85.    Θεοφάνης Γ΄    1620-1633
86.    Σωφρόνιος Β΄    1633-1636
87.    Δανιήλ    1636-1655
88.    Άνθιμος Δ΄    1655-1676
89.    Ιάκωβος Α΄    1676-1686
90.    Ἄθανάσιος Β΄    1686-1689
91.    Μακάριος Β΄ Πελεκάνος    1689-1693
92.    Ἄνθιμος Ε΄    1693-1699
93.    Κύριλλος Β΄    1699-1703
94.    Μελέτιος Β΄ Μήτρου    1703-1713
95.    Ιάκωβος Β΄    1713-1734
96.    Ζαχαρίας    1734-1740
97.    Ἄνθιμος ΣΤ΄ (1η περίοδος)    1741-1756
98.    Ἄθανάσιος Γ΄    1756-1760
         Ἄνθιμος ΣΤ΄ (2η περίοδος)     1760-1764
99.    Βαρθολομαίος (με διακοπές)    1764-1780
100.    Νεόφυτος Δ΄    1774-1775
101.    Βενέδικτος (1η περίοδος)     1781-1785
102.    Ἀθανάσιος Δ΄ (1η περίοδος)     1785-1787
           Βενέδικτος (2η περίοδος)    1787-1796
           Ἀθανάσιος Δ΄ (2η περίοδος)     1796-1799
103.    Γρηγόριος Γ΄    1799-1820
104.    Διονύσιος Β΄    1820-1823
105.    Γρηγόριος Δ΄ Αργυροκαστρίτης    1827-1828
106.    Ἄνθιμος Ζ΄    1828-1830
107.    Νεόφυτος Ε΄ Μεταξάς    1833-1861
108.    Μισαήλ Αποστολίδης    1862
109.    Θεόφιλος Βλαχοπαπαδόπουλος    1862-1873
110.    Προκόπιος Α΄ Γεωργιάδης    1874-1889
111.    Γερμανός Β΄ Καλλιγάς    1889-1896
112.    Προκόπιος Β΄ Οικονομίδης    1896-1901
113.    Θεόκλητος Α΄ Μηνόπουλος (1η περίοδος)     1902-1917
114.    [Μελέτιος Γ΄ Μεταξάκης    1918-1920] (ἀνεθεματίσθη συνοδικῶς τὸ ἔτος 1998 ὡς θιασώτης τῆς παναιρέσεως τοῦ οἰκουμενισμοῦ καὶ διεγράφη ἀπὸ τὰ δίπτυχα)
            Θεόκλητος Α΄ (2η περίοδος)    1920-1922


Ἀρχιεπίσκοποι


115.    [Χρυσόστομος Α΄ Παπαδόπουλος    1923-1938 ] (ἀνεθεματίσθη συνοδικῶς τὸ ἔτος 1998 ὡς θιασώτης τῆς παναιρέσεως τοῦ οἰκουμενισμοῦ καὶ διεγράφη ἀπὸ τὰ δίπτυχα).


Ἀρχιεπίσκοποι Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν (de facto Ποιμένοντες τὴν Ἱερὰν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν, δίχως νὰ λάβουν τὸν τῖτλον τοῦ Ἀθηνῶν)


116.    Γερμανός Μαυρομμάτης (Δημητριάδος)    1935-1939
117.    Χρυσόστομος Καβουρίδης (πρ. Φλωρίνης)    1939 -1955
118.    Ἀκάκιος Παππάς (Ταλαντίου)     1960-1963


Ἀρχιεπίσκοποι Άθηνῶν


119.   Αύξέντιος Πάστρας (ἀπό Γαρδικίου)    1963-1985
120.    Χρυσόστομος Β΄ Κιούσης (ἀπό Θεσσαλονίκης)    1986-2010
121.    Καλλίνικος Σαραντόπουλος (ἀπὸ Ἀχαΐας)    2010 -

Ἑπικοινωνία

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ Γ.Ο.Χ ΑΘΗΝΩΝ
Κάνιγγος 32, γ΄ ὄροφος- Ἀθήνα τ.κ. 10682

Κλειδήμου 6- Πετράλωνα Ἀθήνα τ.κ. 11852

τηλ. 210 3828280 φαξ: 210 3847365