Κατὰ τὸ τριήμερο Σάββατο 30-06/13-07-2024 μὲ Δευτέρα 2/15-07-2024, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ταλαντίου κ. Καλλίνικος μὲ τὴν εὐχὴ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλινίκου τοῦ καὶ Τοποτηρητοῦ τῆς Ἐξαρχίας Εὐρώπης, μετέβῃ στὴν Γερμανία καὶ συγκεκριμένα στὴν πόλη τοῦ Χάγκεν, ὅπου ἔτυχε θερμῆς ὑποδοχῆς ὑπὸ τοῦ τοπικοῦ ποιμνίου.

Τὴν Παρασκευή, 29-06/12-07-2024, τὸ ἑσπέρας πραγματοποιήθηκε ὁ Συνοδικὸς Ἑσπερινὸς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, τοῦ καὶ Ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἀθηνῶν, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Παλαιοῦ Φαλήρου.

Ἀριθμὸς Πρωτ. 3341

 

 


Ἐν Ἀθήναις, 16/29 - 06 - 2024

 

 


Πρὸς ἅπαντα τὸν κλῆρον καὶ τὸν λαόν, τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας ἐν Ἀθήναις, Πειραιεῖ καὶ Ἀττικοβοιωτίᾳ.

 


Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητὰ,

 


Πρωτοκορυφαῖος Ἀπόστολος Παῦλος εἶναι ὁ ἱδρυτὴς καὶ θεμελιωτῆς τῆς Τοπικῆς ἐν Ἀθήναις Ἐκκλησίας ἀλλὰ καὶ ἐν γένει τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν.

 1. Κουρὲς Μοναχῶν στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ζωοδόχου Πηγῆς Πατρῶν
 2. Ἡ ἑορτὴ τῆς Παναγίας τῆς Ὁδηγητρίας
 3. Ἡ ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Πάντων
 4. Ἱερὰ Ἀγρυπνία στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου Δάφνης.
 5. Πανήγυρις Ἱεροῦ Παρεκκλησίου Ἁγίας Τριάδος Ἐρέτριας
 6. Πανήγυρις Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Ζωγράφου
 7. Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς καὶ Ἐνημερωτικὴ Διάλεξη τοῦ Ὀδοντιάτρου κ. Γεωργίου Τεπετζικιώτη.
 8. Ὁ Ἑσπερινὸς τῆς Πεντηκοστῆς καὶ Κουρᾶ Μοναχοῦ.
 9. Πρόγραμμα Πανηγύρεως Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Ζωγράφου
 10. Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινός στὴν Ἱερὰ Μονὴ Μεταμορφώσεως Μουρτερῆς Εὐβοίας
 11. Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία καὶ Ταφὴ τοῦ μακαριστοῦ Πρεσβυτέρου π. Δημητρίου Ράϊκου
 12. Ἐκδήλωση ἀφιερωμένη στὴν Ἄλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως στὴν Πάτρα
 13. Ἐκδήλωση Λήξης Κατηχητικοῦ Σχολείου Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Χαλκῖδος
 14. Λήξη Κατηχητικῆς Χρονιᾶς στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Φανουρίου Γλυφάδος
 15. Πανήγυρις Ἱεροῦ Ναοῦ Ἀναλήψεως Πατρῶν
 16. Ἡ Ἐπέτειος τῆς Ἀλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως
 17. Ὁμιλία Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ταλαντίου κ. Καλλινίκου εἰς τὸ Συνοδικὸν Συλλείτουργον τῆς Ἁγιοκατατάξεως τοῦ Ὁσίου Ἱερωνύμου τοῦ ἐν Πάρνηθι
 18. Ἡ Διακήρυξις τῆς Ἁγιότητος τοῦ Ὁσίου Ἱερωνύμου τοῦ ἐν Πάρνηθι
 19. Πανήγυρις Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου Βύρωνος
 20. Λήξη Κατηχητικοῦ καὶ Ἐκδρομὴ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων Δάφνης

Ἑπικοινωνία

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ Γ.Ο.Χ ΑΘΗΝΩΝ
Κάνιγγος 32, γ΄ ὄροφος- Ἀθήνα τ.κ. 10682

Κλειδήμου 6- Πετράλωνα Ἀθήνα τ.κ. 11852

τηλ. 210 3828280 φαξ: 210 3847365